Ubezpieczenie

Uwaga!!!

Klub wykupił GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Każdy UCZEŃ,  w wieku do 18 roku życia podlega wymienionemu grupowemu ubezpieczeniu NW od następstw nieszczęśliwych wypadków w pakiecie rozszerzonym o uprawianie sportu wyczynowego (Piłka nożna, ręczna, sporty walki – dzieci do 18 lat). Ubezpieczenie całoroczne obejmujące wyłącznie następstwa wypadków podczas zajęć oraz drogi tam i z powrotem. Koszt pokrywa klub. 

Przypominamy, iż pełnoletni UCZEŃ we własnym zakresie zobowiązany jest przez cały okres uczestnictwa w ZAJĘCIACH podlegać stosownemu ubezpieczeniu NNW – obejmującemu również koszty leczenia związane z chorobami i wypadkami powstałymi podczas ZAJĘĆ