Opłaty

  • Roczna składka członkowska Ostrowskiego Klubu Karate-do Shotokan w kwocie 50zł płatna raz w roku (w styczniu) gotówką lub przelewem na rachunek bankowy, w tytule przelewu „imię i nazwisko, SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2024 ROK”   

nr rachunku: 82 8427 0009 0401 3798 2000 0001

  • Opłaty za udział w zajęciach przyjmowane są z góry za miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca gotówką lub przelewem na rachunek bankowy, w tytule „OPŁATA ZA imię i nawisko” proszę nie wpisywać miesiąca.

nr rachunku: 59 1140 2004 0000 3102 5216 7533

140 zł – jedna osoba

240 zł – dwie osoby /brat, siostra, mama, tata/

360 zł – trzy osoby /brat, siostra, mama, tata/

480 zł – cztery osoby /brat, siostra, mama, tata/