dOJOKUN​


HITOTSU  JINKAKU  KANSEI  NI  TSUTOMURU  KOTO
Po pierwsze rzecz w tym, aby doskonalić charakter

HITOTSU  MAKOTO  NO  MICHI  O  MAMORU  KOTO
Po pierwsze rzecz w tym, aby bronić prawdziwości drogi

HITOTSU  DORYOKU  NO  SEISHIN  O  YASHINAU  KOTO
Po pierwsze rzecz w tym, aby rozwijać siłę ducha

HITOTSU  REIGI  O  OMONZURU  KOTO
Po pierwsze rzecz w tym, aby szanować etykietę

HITOTSU  KEKKI  NO  YU  O  IMASHIMURU  KOTO
Po pierwsze rzecz w tym, aby gorącość nie przesłaniała męstwa