O nas​

Ostrowski Klub karate-do Shotokan jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, wpisanym do ewidencji Starosty Ostrowskiego. Głównym celem Klubu jest organizowanie oraz stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i rozwoju sztuki walki: karate SHOTOKAN, wśród szerokich kręgów społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Ostrowski Klub Karate-do Shotokan jest członkiem Shotokan Goshindo Institute – Poland, związku sportowego o zasięgu ogólnopolskim, który na arenie międzynarodowej współpracuje z Shotokan Cultural Institute (S.C.I). organizacją założoną w 1994   roku przez wybitnych mistrzów karate shotokan i karate tradycyjnego z Hiroshi Shirai /10 Dan/ na czele oraz Polskiego Związku Karate