Staż Goshin Karate-do w Berlinie

W niedzielę 27 stycznia 2019 roku, członkowie S.G.I Poland w tym 4 osoby z OKKS uczestniczyli w Międzynarodowym Stażu Shirai Ha Goshin Karatedo, który odbył się w Berlinie. Szkolenie prowadził Sensei Claudio Ceruti 6/dan/