Seminarium Włochy 2022

W dniach 19 – 22 maj 2022 roku, czterech członków SGI Poland: Tadeusz Kurzawski /4dan/, Artur Mańkowski /4dan /, Jacek Przysada /3dan/ i Rafał Jarczak /2dan/, odbyło studyjne szkolenie we Florencji na zaproszenie Hanshi Claudio Cerutiego /6dan/.

Była to kolejna okazja doskonalenia swoich umiejętności w wąskim gronie pod okiem mistrza Cerutiego, któremu asystowali Gianluca Tenti /5dan/ i Bjorn Klepfer/5dan/.  lość przekazanego materiału szkoleniowego ogromna. Przekazane przez mistrza Cerutiego uwagi – bezcenne.

Cały pobyt przebiegł w niezwykle miłej atmosferze.

Bardzo dziękujemy, Oss.