Obóz 2024 Dzień 1

Informujemy, że w dniu 22 czerwca (sobota) w godzinach wieczornych, przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru.