Staż z Hanshi Claudio Cerutim

21 października 2017 roku, członkowie OKKS uczestniczyli w Międzynarodowym Stażu Shoto Goshin Karate Do, które odbyło się w Tucholi. Szkolenie prowadził Sensei Claudio Ceruti 6/dan/