ZASADY TRENOWANIA

ZASADY:

- W treningach można uczestniczyć TYLKO będąc zdrowym, osoby z temperaturą, kaszlem, które się źle czują prosimy o zostanie w domu.

- W treningu nie mogą uczestniczyć osoby, które miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zarażoną covid-19, przebywającą na kwarantannie lub objętą nadzorem epidemiologicznym.

- Na trening przychodzimy na 5 minut przed wyznaczoną godziną zajęć (nie wcześniej), najlepiej w stroju, w którym ćwiczymy (można ćwiczyć w dresie/stroju sportowym).

- Pobyt w szatni ograniczamy do minimum, po zajęciach przebrani jak najszybciej opuszczamy budynek.

- Na halę nie wchodzimy samodzielnie - przed wejściem czekamy na instruktora, który wpuści całą grupę.

- Na teren zajęć mogą wejść tylko uczestnicy zajęć (Rodziców/opiekunów prosimy o czekanie na zewnątrz budynku).

- Każda z osób bierze udział w zajęciach tylko w jednej grupie (unikamy kontaktu z innymi grupami)

Back to Top