OPŁATY

  • Roczna składka członkowska Ostrowskiego Klubu Karate-do Shotokan w kwocie 30zł płatna raz w roku gotówką lub przelewem na rachunek bankowy, w tytule przelewu "imię i nazwisko, SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2023 ROK"   

nr rachunku: 82 8427 0009 0401 3798 2000 0001

  • Opłaty za udział w zajęciach przyjmowane są z góry za miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca gotówką lub przelewem na rachunek bankowy, w tytule "OPŁATA ZA miesiąc, imię i nawisko"

nr rachunku: 59 1140 2004 0000 3102 5216 7533

Uwaga zmiana stawek

Wysokość opłat od stycznia 2023 roku:

140 zł – jedna osoba

240 zł – dwie osoby /brat, siostra, mama, tata/

360 zł – trzy osoby /brat, siostra, mama, tata/

480 zł – cztery osoby /brat, siostra, mama, tata/

 

Back to Top